Zalecenia dotyczące gotowania

Średnica podstawy naczynia powinna odpowiadać średnicy palnika. Płomień palnika nigdy nie może być szerszy niż średnica naczynia. Należy uż...
Read More