Pieczenie konwekcyjne vs konwekcyjno-parowe

Podczas pieczenia w tradycyjnym piekarniku otrzymujemy gorące i suche powietrze. Oznacza to, że z przygotowywanych produktów wyciągana jest wilgoć. A wraz z nią z produktów tracimy wiele smaku,...

Zalecenia dotyczące gotowania

Średnica podstawy naczynia powinna odpowiadać średnicy palnika. Płomień palnika nigdy nie może być szerszy niż średnica naczynia. Należy używać naczyń z płaskim dnem. O ile to możliwe, ...

Użytkowanie frytownicy

Podczas użytkowania frytownicy po raz pierwszy, wyczuwalny może być zapach przykry zapach spalenizny, wskutek spalenia resztek oleju pozostałych po produkcji; może to spowodować pogorszenie smak...